conștientizare meningita

Cele mai bune selecții

Teen și preadolescentina Vaccinarea Lista de verificare

Whilе уοur рrеtееns аnd tееns аrе gândire аbοut аll thе lucruri amuzante thеу’ll bе dοing acest summеr, уοu’rе рrοbаblу gândire аbοut kеерing thеm hеаlthу аnd sаfе.

Cum pot evita Noțiuni de bază Meningita?

Prezentare generală meningita meningococică este o infectie potential grave, care poate duce la leziuni ale creierului sau chiar moartea.

Maladiile Contagioase Cele mai frecvente la școală

Prezentare generală Școlile sunt locuri care încurajează învățarea, precum și răspândirea infecțiilor și a bolilor.

Meningita: Complicatiile si riscurile pe termen lung

Prezentare generală Meningita apare atunci cand tesuturile din jurul creierului si maduvei spinarii devin infectate.